Gary Scheidemantel

5 Dogs Range Gary Scheidemantel
Gary Scheidemantel Week 1 Compared to Average
Station 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Average Difference
1 X X X X X X X 7 8.5 -1.5
2 X X X X X X 6 8.2 -2.2
4 X X X X X 5 5.8 -0.8
5 X X X X X X X X X 9 8.6 +0.4
6 X X X X X X X X X 9 8.4 +0.6
7 X X X X X X X X 8 7.5 +0.5
8 X X X X X 5 8.2 -3.2
9 X X X X X 5 8.8 -3.8
10 X X X X 4 7.3 -3.3
11 X X X X 4 6.1 -2.1
Score: 62 77.3 -15.3
Week 2 Compared to Average
Station 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Average Difference
8 X X X X X X 6 8.2 -2.2
9 X X X X X X X X X 9 8.5 +0.5
10 X X X X X X X X X X 10 9.1 +0.9
12 X X X X X X X 7 7.8 -0.8
13 X X X X X X X 7 7.8 -0.8
14 X X X X X 5 8.1 -3.1
16 X X X X X X X X X 9 9.5 -0.5
18 X X X X 4 7.2 -3.2
19 X X X X 4 4.9 -0.9
20 X X X X X X X 7 8.5 -1.5
Score: 68 79.5 -11.5
Week 3 Compared to Average
Station 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Average Difference
1 X X X X X X 6 8.5 -2.5
2 X X X 3 6.1 -3.1
3 X X X X X X X X X 9 8.9 +0.1
4 X X X X X 5 6.8 -1.8
5 X X X X X X 6 7.1 -1.1
6 X X X X X X X X X 9 8.5 +0.5
7 X X X X X X X 7 8.3 -1.3
8 X X X X X X 6 7.1 -1.1
9 X X X X X X X 7 6.8 +0.3
10 X X X X X X X X 8 9.0 -1.0
Score: 66 77.0 -11.0
Week 4 Compared to Average
Station 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Average Difference
1 X X X X X 5 6.0 -1.0
2 X X X X X X 6 7.9 -1.9
3 X X X X X X X 7 9.0 -2.0
5 X X X X X 5 6.6 -1.6
6 X X X X X X X X X 9 7.8 +1.2
8 X X X X X X 6 5.7 +0.3
9 X X X X X X X X 8 8.4 -0.4
10 X X X X X X X X X 9 8.2 +0.8
12 X X X X X X X X X 9 8.4 +0.6
13 X X X X X X X X X X 10 9.6 +0.4
Score: 74 77.6 -3.6